Sajak : Candi Cangkuang

Sajak : Candi Cangkuang

Candi Cangkuang

Kota Garut, kota kuring
Kota Garut, kota intan
Kota nu pinuh ku kaéndahan

Kota nu subur ma'mur
Kota asri tur kamashur
Di kota éta aya hiji candi
Hiji tanda ti karuhun
Cicirén nagri lastari
Jadi tuduh anak incu
Seuweu-siwi nu mupusti

Ngajegir di pasir leutik
Candi asri tur antik
Candi éstu camperenik
Mungguh hibar ku dangiang
Nelahna candi Cangkuang
Candi warisan luluhur
Ku urang kudu dijaga
Sangkan tetep lastari
Teu ilang ti muka bumi
Candi Cangkuang, candi urang saréréa

Dicutat tina majalah mangle, No.2111

0 Response to "Sajak : Candi Cangkuang"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel