Rupa-Rupa Istilah Dina Kaulinan Langlayangan

Rupa-Rupa Istilah Dina Kaulinan Langlayangan

Rupa-rupa istilah dina kaulinan langlayangan:

 • Kapakan = langlayangan leupas/pegat sorangan henteu karana diadu.
 • Godos = langlayangan keur diadu terus 1ésot/misah deui.
 • Nyasar =  ngaduan langlayangan batur lain tina gelasanana.
 • Ditataran = diulur, dibéréan sina luhur.
 • Dikubet = dibetot kalawan ngagentak dina diadu.
 • Digibrig = ngadu langlayangan ku cara dicentok-centok, henteu loba ngulur.
 • Digombél = ngadu diulur bari langlayanganana sina”hirup”.
 • Kebluk = langlayangan hésé disarang-séréngna.
 • Gélényé = gampang disarang-séréngna jeung teu daék anteng.
 • Gédég = ngapungna kérétég (ngagibrig), biasana alatan tali timbana handap teuing.
 • Mayung = langlayangan nanjung kawas payung.
 • Mumbul = langlayangan nu leupas beuki ka luhur.
 • Nyéréng = malik ka kénca atawa ka katuhu.
 • Nutug = langlayangan nyirorot.
 • Wangkong = gambar langlayangan.
 • Cacap = béak pangulur tina golonganana.
 • Ngarucu = moro langlayangan.
 • Rérénténg = bola/kenur nu diberendil-berendil paragi ngabandang.
 • Ngabandang = néwak langlayangan nu éléh ku langlayangan deui.
 • Ngarebol = megatkeun (maling) benang/gelasan batur nu langlayanganana geus éléh atawa kapakan.
 • Gelasan = benang seukeut husus paragi ngadu, biasana maké campuran bubuk beling, silikon, atawa salatin.
 • Tali timba = tali langlayangan antara beuheung jeung tungtung beulah handap
 • Rarancang = rangkay langlayangan
 • Tali barat = benang dina rarancang antara tungtung hulu jeung Jangjang

0 Response to "Rupa-Rupa Istilah Dina Kaulinan Langlayangan"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel